ما کی هستیم؟

شده تا حالا چند ساعت گوشه ای بشینی و کاری برای انجام دادن نداشته باشی؟
شده تا حالا بخوای یه مهارت تازه یاد بگیری و کسی نباشه که یادت بده؟
شده تا حالا دنبال یه زندگی جدید باشی و ندونی چطور انجامش بدی؟
شده تا حالا دنبال انجام کارهای جدید باشی و چیزی به ذهنت نرسه؟
اینکه بخوای تجربه های نو انجام بدی

آموختن آنچه فیلسوف است، کار دشواری است، زیرا نمی توان آن را یاد داد. باید آن را از سر تجربه دانست یا باید به این ناآگاهی افتخار کرد.

فریدریش نیچه

آروینو برای پاسخ به همین سوالات متولد شده…

نامی که از به هم پیوستن “آروین” و “نو” ساخته شده و تجربه نو را معنا می دهد مجموعه‌ای ازجوانان پرانرژی با رویاهای بزرگ از سراسر ایران که کلیشه‌های موجود را کنار گذاشته‌اند و به دنبال تجربه‌های نو هستن

جوانانی که سعی دارند با فراهم کردن تجربه های تفریحی ، طبیعت گردی ، بوم گردی ، مهارت و… خاطرات جالبی برای شما و خودشون بسازن